Formularz zgłaszania zapotrzebowania na oprogramowanie w laboratoriach UCI

  1. Osoba zgłaszająca
  2. Oprogramowanie
    1. Wersja
    2. *uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego pola zobowiązuję się do dostarczenia do DEK UCI programu intslacyjnego na nośniku CD/DVD lub innym
    3. Planowany okres użytkowania