Zgłoś zapotrzebowanie na oprogramowanie

podstawowe

W laboratoriach UCI zainstalowane jest standardowe oprogramowanie
Lista takiego oprogramowania znajduje się -tutaj-

Aby zgłosić potrzebę korzystania w laboratoriach UCI z oprogramowania innego niż standardowe:

1. Zapoznaj się z regulaminem Plik do pobrania

2. Wypełnij formularz:
http://pomoc-it.agh.edu.pl/laboratoria-uci/formularz-zglaszania-oprogramowania/