Konfiguracja połączenia VPN

Konfiguracja w Microsoft Windows

Aby skorzystać ze zdalnego dostępu do sieci należy pobrać oprogramowanie OpenVPN (link) uruchomić go i zainstalować z domyślnymi ustawieniami.

W Windows Vista i 7 we właściwościach skrótu do "OpenVPN GUI", który zostanie utworzony na pulpicie, w zakładce "Zaawansowane" należy zaznaczyć "Uruchom ten program jako administrator", dzięki czemu normalne kliknięcie na skrócie będzie uruchamiać program w trybie administratora.

Pobrany z panel.agh.edu.pl plik .zip z kluczem, certyfikatem i konfiguracją należy rozpakować w podkatalogu "config" w katalogu, w którym OpenVPN został zainstalowany (typowo "C:\Program Files (x86)\OpenVPN").

Po uruchomieniu OpenVPN GUI, gdy w pasku powiadomień pojawi się ikona OpenVPN GUI, należy kliknąć na niej prawym klawiszem i wybrać z menu opcję "Connect".

Konfiguracja w systemach Linux

Do uruchomienia VPN potrzebny jest program OpenVPN - należy go zainstalować w systemie. Wymagany jest także moduł tun - w niektórych systemach trzeba go ręcznie załadować przy pomocy polecenia "modprobe tun". Należy także pobrać plik (archiwum) z kluczem i rozpakować go w osobnym katalogu.

Aby uruchomić tunel VPN, wejdź do katalogu, w którym znajduje się klucz, i uruchom polecenie "openvpn --config VPN-AGH.conf" . Aby zatrzymać, użyj polecenia "pkill openvpn".

Konfiguracja w systemie MAC OS X

Dla MAC OS X odpowiednikiem programu OpenVPN jest Tunnelblick. Wystarczy dodać konfigurację VPN-AGH.conf do konfiguracji Tunnelblick