11.05.2017

Ostrzeżenie przed atakami typu "phishing"


W ostatnim czasie nasiliły się ataki typu "phishing", polegające na próbie skłonienia użytkownika – np. poprzez podszywanie się pod administratora czy operatora usługi – do ujawnienia swojego hasła przestępcom.

Przypominamy, że UCI AGH nigdy nie prosi użytkowników o podanie swoich haseł w mailu ani też o wprowadzenie ich na jakiejkolwiek stronie poza domeną agh.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że szczególnie złośliwy atak tego rodzaju dotyczy usług Google (w tym Gmail) – w skrócie, zmiana hasła przez ofiarę udanego ataku nie wystarcza do odcięcia dostępu przestępcom. Szczegóły można znaleźć w serwisie: www.spidersweb.pl/2017/05/atak-na-konto-google.html