DWZ AGH

Usługa jest świadczona w celu:
•    umożliwienia pracownikom i studentom AGH składania wniosków wyjazdu zagranicznego oraz rozliczeń wyjazdów zagranicznych w tym programu ERASMUS
•    umożliwienia pracownikom AGH składania wniosków przyjęcia cudzoziemca
•    prowadzenia rejestru umów z instytucjami
•    prowadzenia budżetu wewnętrznego DWZ

Odbiorcami usług są jednostki i komórki organizacyjne AGH:
•    pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą - w zakresie przetwarzania wniosków i rozliczeń
•    pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą pełniący rolę administratorów aplikacji DWZ
•    pracownicy Dziekanatów w zakresie wniosków dotyczących pojedynczego Wydziału
•    pracownicy AGH dla składania wniosków i rozliczeń
•    studenci AGH dla składania wniosków i rozliczeń
•    goście zagraniczni odwiedzający AGH
•    studenci przyjeżdżający w ramach programów ERASMUS (i podobnych)

Dostęp do usługi

Dostęp do usługi uzyskuje się automatycznie poprzez rejestrację na stronie https://wnioski.dwz.agh.edu.pl  z wykorzystaniem adresu e-mail i utworzenie hasła dostępowego.

Nie występują ograniczenia w możliwości rejestracji.

Zakres usługi

Usługa jest dostępna poprzez sieć Internet z każdego miejsca na świecie w postaci aplikacji www pod adresem: wnioski.dwz.agh.edu.pl
Usługa jest przeznaczona do korzystania na komputerach (stacjonarny i laptopy), nie posiada specjalnej wersji na urządzenia mobilne (tablety, smartfony).
Usługa obejmuje składanie wniosków, rozliczeń i ich obsługę w zakresie
•    delegacje pracowników (wyjazdy i przyjęcia gości zagranicznych),
•    Erasmus (wyjazdy i przyjazdy),
•    wyjazdy studentów,
•    umowy (z innymi uczelniami w ramach programów).

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie :
•    rozwiązywanie incydentów związanych z funkcjonowaniem usługi,
•    rozwiązywanie problemów w działaniu usługi,
•    korekty błędów ludzkich popełnionych przy składaniu wniosków (niemożliwych do skorygowania przez użytkowników),
•    odzyskiwanie/modyfikacja danych,
  -  backupy obejmują dane z zakresu co najwyżej trzech miesięcy wstecz i są wykonywane z częstotliwością co najwyżej raz na dobę,
  -   po zawnioskowanych modyfikacjach danych - niemożliwych do wykonania poprzez interfejs serwisu - obsługa wniosków oraz odpowiedzialność formalna, merytoryczna i rachunkowa pozostaje po stronie DWZ,
•    wprowadzanie zmian w funkcjonalności aplikacji (w wykorzystaniem procesu Zarządzanie Zmianą),
•    udzielanie informacji lub porad.

Dostępność

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.
Usługa może być niedostępna w weekendy w godzinach 02:00 – 06:00 CET/CEST ze względu na prace konserwacyjne. Każda planowana niedostępność jest komunikowana z wyprzedzeniem.
Usługa może być niedostępna w każdym innym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielami użytkowników i zakomunikowaniu terminu niedostępności.

Bezpieczeństwo usługi

W usłudze stosowana są uprawnienia dla użytkowników do poszczególnych modułów, administracji użytkownikami, ograniczające widoczność danych. Poziomy uprawnień:
•    uprawnienia użytkownika
•    uprawnienia użytkownika typu Dziekanat
•    uprawnienia administratora DWZ
•    uprawnienia super-administratora
Dostęp do usługi odbywa się za pomocą szyfrowanego protokołu https.