DWZ AGH

Usługa jest świadczona w celu:

 • umożliwienia pracownikom i studentom AGH składania wniosków wyjazdu zagranicznego oraz rozliczeń wyjazdów zagranicznych w tym programu ERASMUS,
 • umożliwienia pracownikom AGH składania wniosków przyjęcia cudzoziemca,
 • prowadzenia rejestru umów z instytucjami,
 • prowadzenia budżetu wewnętrznego DWZ.

Odbiorcami usług są jednostki i komórki organizacyjne AGH:

 • pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą - w zakresie przetwarzania wniosków i rozliczeń,
 • pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą pełniący rolę administratorów aplikacji DWZ,
 • pracownicy Dziekanatów w zakresie wniosków dotyczących pojedynczego Wydziału,
 • pracownicy AGH dla składania wniosków i rozliczeń,
 • studenci AGH dla składania wniosków i rozliczeń,
 • goście zagraniczni odwiedzający AGH,
 • studenci przyjeżdżający w ramach programów ERASMUS (i podobnych).

Dostęp do usługi

Dostęp do usługi uzyskuje się automatycznie poprzez rejestrację na stronie https://wnioski.dwz.agh.edu.pl  z wykorzystaniem adresu e-mail i utworzenie hasła dostępowego.

Nie występują ograniczenia w możliwości rejestracji.

Zakres usługi

Usługa jest dostępna poprzez sieć Internet z każdego miejsca na świecie w postaci aplikacji www pod adresem: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl.
Usługa jest przeznaczona do korzystania na komputerach (stacjonarny i laptopy), nie posiada specjalnej wersji na urządzenia mobilne (tablety, smartfony).
Usługa obejmuje składanie wniosków, rozliczeń i ich obsługę w zakresie

 • delegacje pracowników (wyjazdy i przyjęcia gości zagranicznych),
 • Erasmus (wyjazdy i przyjazdy),
 • wyjazdy studentów,
 • umowy (z innymi uczelniami w ramach programów).

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:

 • rozwiązywanie incydentów związanych z funkcjonowaniem usługi,
 • rozwiązywanie problemów w działaniu usługi,
 • korekty błędów ludzkich popełnionych przy składaniu wniosków (niemożliwych do skorygowania przez użytkowników),
 • odzyskiwanie/modyfikacja danych,
  • backupy obejmują dane z zakresu co najwyżej trzech miesięcy wstecz i są wykonywane z częstotliwością co najwyżej raz na dobę,
  • po zawnioskowanych modyfikacjach danych - niemożliwych do wykonania poprzez interfejs serwisu - obsługa wniosków oraz odpowiedzialność formalna, merytoryczna i rachunkowa pozostaje po stronie DWZ,
 • wprowadzanie zmian w funkcjonalności aplikacji (w wykorzystaniem procesu Zarządzanie Zmianą),
 • udzielanie informacji lub porad.

Dostępność

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.
Usługa może być niedostępna w weekendy w godzinach 02:00 – 06:00 CET/CEST ze względu na prace konserwacyjne. Każda planowana niedostępność jest komunikowana z wyprzedzeniem.
Usługa może być niedostępna w każdym innym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielami użytkowników i zakomunikowaniu terminu niedostępności.

Bezpieczeństwo usługi

W usłudze stosowana są uprawnienia dla użytkowników do poszczególnych modułów, administracji użytkownikami, ograniczające widoczność danych. Poziomy uprawnień:

 • uprawnienia użytkownika,
 • uprawnienia użytkownika typu Dziekanat,
 • uprawnienia administratora DWZ,
 • uprawnienia super-administratora.

Dostęp do usługi odbywa się za pomocą szyfrowanego protokołu https.