Wprowadzenie do pracy z programem WinSCP

Program WinSCP to jedna z najpopularniejszych aplikacji dla systemu Windows umożliwiająca zarządzanie plikami na serwerze za pomocą protokołów SCP i SFTP. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony https://winscp.net/eng/download.php Po pobraniu programu, należy zainstalować go na komputerze z domyślnymi ustawieniami.

Uwaga: Do łączenia się z uczelnianymi serwerami galaxy.agh.edu.pl i student.agh.edu.pl z wykorzystaniem protokołów SCP i SFTP w celu zarządzania plikami oraz folderami na nich (wysyłanie, pobieranie itp.), konieczne jest przebywanie w Uczelnianej Sieci Komputerowej lub uzyskanie zdalnego dostępu do sieci AGH poprzez usługę VPN.

1. Po zainstalowaniu i włączeniu programu połącz się z serwerem poprzez zalogowanie się. Jako nazwę hosta wpisz:

  • galaxy.agh.edu.pl (dotyczy pracowników, doktorantów i Jednostki AGH)
  • student.agh.edu.pl ( dotyczy studentów i organizacji studenckich).

2. Następnie wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli nie zmieniałeś jeszcze hasła na tym serwerze, to wprowadź hasło które otrzymałeś podczas procedury zakładania konta UNIX.

Uwaga: Pamiętaj, że nazwa użytkownika to treść znajdująca się przed znakiem "@", tj. w przypadku loginu "użytkownik@galaxy" lub "użytkownik@student" nazwą użytkownika jest tylko zbiór znaków "użytkownik".

Opis instrukcji