Zmiana i resetowanie hasła do konta UNIX

Zmiana hasła do konta UNIX

Otrzymane hasło przy zakładaniu konta UNIX można zmienić na własne podczas zdalnej pracy na serwerze w powłoce systemu Linux (trzeba być zalogowanym na swoje konto). Zmiana hasła odbywa się poprzez wpisanie starego hasła i dwukrotne wprowadzenie nowego w celu zatwierdzenia.

Uwaga: Nowe hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną "nie-literę" - np. cyfrę czy znak specjalny.

Umieszczony poniżej proces zmiany hasła zaprezentowany jest na przykładzie połączenia się z serwerem student.agh.edu.pl za pomocą programu PuTTY. Jeśli nie pracowałeś jeszcze zdalnie na serwerze i chcesz wykorzystać do tego program PuTTY, to możesz skorzystać z instrukcji Wprowadzenie do pracy z programem PuTTY. Użycie innego klienta SSH do połączenia z serwerem i praca w jego terminalu będą wyglądać analogicznie.

W celu zmiany hasła na serwerze student.agh.edu.pl lub galaxy.agh.edu.pl należy wykonać następujące kroki:

1. Połącz się z serwerem, który Cię interesuje. Wpisz nazwę użytkownika i naciśnij "enter". Następnie wprowadź swoje dotychczasowe hasło (wprowadzane znaki nie pojawią się na ekranie) potwierdzając klawiszem "enter".

Opis instrukcji

2. Po pomyślnym zalogowaniu wpisz komendę "passwd" w konsoli.

3. Serwer poprosi o podanie hasła: "Enter login password:" - wpisz swoje AKTUALNE (stare) hasło zatwierdzając klawiszem "enter".

4. Pojawi się komunikat "New password:" - wpisz nowe hasło (minimum 8 znaków będących nie tylko literami) zatwierdzając przez "enter".

Uwaga: Gdy hasło nie będzie spełniać wymagań bezpieczeństwa (np. będzie za krótkie) pojawi się komunikat o tym informujący. Przykładowo "Bad password: too short. Try again" wprowadź wtedy inne hasło, a więc wróć do kroku 4.

5. Po wyświetleniu komunikatu "Re-enter new password:" - powtórz nowe hasło zatwierdzając przez "enter".

Opis instrukcji

6. Jeśli wszystko odbyło się poprawnie, to hasło zostało zmienione. Od tego momentu należy używać nowego hasła do łączenia się z tym serwerem.

Uwaga: Podczas wpisywania haseł nie pojawiają się one na ekranie - jest to poprawny i zamierzony efekt ze względów bezpieczeństwa.

Resetowanie hasła do konta UNIX

Jeśli zapomniałeś hasła do konta UNIX, możesz zresetować je samodzielnie poprzez Panel AGH. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się do Panel AGH i przejdź do zakładki "UNIX", a następnie kliknij przycisk "Reset hasła" przy interesującym Cię koncie.

Widok okna Panelu AGH od strony studenta

Opis instrukcji

Widok okna Panelu AGH od strony pracownika

Opis instrukcji

2. Zatwierdź swój wybór klikając przycisk "Potwierdź".

3. Sprawdź e-maile - na Twoją skrzynkę pocztową AGH zostały wysłane nowe dane do logowania do konta UNIX. 

4. W celu sprawdzenia hasła wejdź w link zawarty w wiadomości i w nowym oknie kliknij przycisk "Pokaż".

Uwaga! Link jest aktywny przez 7 dni od założenia konta, jednak hasło wyświetlane jest jednorazowo. Próba ponownego kliknięcia w link do hasła zakończy się niepowodzeniem i hasło nie będzie już widoczne.