Laboratoria Komputerowe CRI AGH

Usługa jest świadczona w celu zapewnienia

  • Realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputerów i specjalistycznego oprogramowania
  • Możliwości skorzystania z komputerów i specjalistycznego oprogramowania poza zajęciami dydaktycznymi
  • Dostępu do komputerów i specjalistycznego oprogramowania na szkoleniach wewnętrznych

Odbiorcami usług są:
•    Pracownicy AGH
•    Doktoranci AGH
•    Studenci AGH

Dostęp do usługi

Aby skorzystać z usługi konieczne są:
•    Posiadanie konta laboratoryjnego

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzą:
•    4 laboratoria wyposażone w komputery z systemami operacyjnymi Linux i Microsoft Windows

Lista laboratoriów (lokalizacje):
•    503
•    506
•    511A
•    511B

Usługa umożliwia korzystanie ze standardowego oprogramowania.

Lista takiego oprogramowania znajduje się -tutaj-

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:
•    pomoc przy logowaniu
•    pomoc w przypadkach awarii komputerów

Dostępność

Usługa jest świadczona:
•    od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 08:00 – 20:00
•    w soboty i niedziele – wg ustaleń dla studiów podyplomowych, niestacjonarnych, itp.
•    w okresach ferii i wakacji (bez zajęć dydaktycznych) od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 08:00 – 15:00.

Usługa może być niedostępna w każdym terminie, kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Informacje o planowanych niedostępnościach usługi są publikowane na http://pomoc-it.agh.edu.pl/.

Bezpieczeństwo usługi

Logowanie użytkowników odbywa się połączeniem szyfrowanym.
Korzystanie z usługi wymaga uwierzytelnienia użytkownika za pomocą loginu i hasła.
Korzystanie z sieci przewodowej w Laboratoriach możliwe jest jedynie z komputerów zainstalowanych w Laboratoriach. Podłączenie innego komputera powoduje zablokowanie portu sieciowego.