Laboratoria Komputerowe CRI AGH

Usługa jest świadczona w celu zapewnienia

 • Realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem komputerów i specjalistycznego oprogramowania
 • Możliwości skorzystania z komputerów i specjalistycznego oprogramowania poza zajęciami dydaktycznymi
 • Dostępu do komputerów i specjalistycznego oprogramowania na szkoleniach wewnętrznych

Odbiorcami usług są:

 • Pracownicy AGH
 • Doktoranci AGH
 • Studenci AGH

Dostęp do usługi

Aby skorzystać z usługi konieczne są:
•    Posiadanie konta laboratoryjnego

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzą:

 • 4 laboratoria wyposażone w komputery z systemami operacyjnymi Linux i Microsoft Windows

Lista laboratoriów (lokalizacje):

 • 503
 • 506
 • 511A
 • 511B


Usługa umożliwia korzystanie ze standardowego oprogramowania.

Lista oprogramowania dostępnego na salach.

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:

 • pomoc przy logowaniu
 • pomoc w przypadkach awarii komputerów

Dostępność

Usługa jest świadczona:

 • od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 08:00 – 20:00
 • w soboty i niedziele – wg ustaleń dla studiów podyplomowych, niestacjonarnych, itp.
 • w okresach ferii i wakacji (bez zajęć dydaktycznych) od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 08:00 – 15:00.

Usługa może być niedostępna w każdym terminie, kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Informacje o planowanych niedostępnościach usługi.

Bezpieczeństwo usługi

Logowanie użytkowników odbywa się połączeniem szyfrowanym.
Korzystanie z usługi wymaga uwierzytelnienia użytkownika za pomocą loginu i hasła.
Korzystanie z sieci przewodowej w Laboratoriach możliwe jest jedynie z komputerów zainstalowanych w Laboratoriach. Podłączenie innego komputera powoduje zablokowanie portu sieciowego.