Zgłoś zapotrzebowanie na oprogramowanie

W laboratoriach CRI zainstalowane jest standardowe oprogramowanie

W systemie Linux wszystkie zainstalowane pakiety można znaleźć w tym pliku (dostępnym tylko z sieci AGH).
W systemie Windows lista takiego oprogramowania znajduje się -tutaj-

Aby zgłosić potrzebę korzystania w laboratoriach CRI z oprogramowania innego niż standardowe należy:

1. Zapoznać się z Regulaminem.

2. Wysłać zapotrzebowanie na zainstalowanie oprogramowania na adres pomoc@cri.agh.edu.pl, podając wszelkie niezbędne informacje tj. m.in:

  • system operacyjny, na którym dana aplikacja ma być zainstalowana,
  • nazwę i wersję oprogramowania,
  • datę, od kiedy oprogramowanie będzie używane,
  • link do pobrania wersji instalacyjnej,
  • inne informacje (w zależności od potrzeb).