Aplikacja MS Outlook 365 - konfigurowanie Poczty AGH

Po uruchomieniu aplikacji MS Outlook należy ją skonfigurować z kontem pocztowym AGH.

W pierwszym kroku należy wpisać adres e-mail w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl, rozwinąć "Opcje zaawansowane" oraz zaznaczyć pole "Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto", a następnie kliknąć "Połącz".

Opis instrukcji

W drugim kroku należy wybrać "IMAP". W okienku, które się pojawi należy uzupełnić ustawienia zgodnie z poniższym obrazkiem lub tabelką, oraz kliknąć "Dalej".

Opis instrukcji

Poczta przychodząca
Serwer:poczta.agh.edu.pl
Port:993
Metoda szyfrowania:SSL/TLS
Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła:TAK
Poczta wychodząca
Serwer:poczta.agh.edu.pl
Port:465
Metoda szyfrowania:SSL/TLS
Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła:TAK

W następnym kroku zostaniemy poproszeni o podanie hasła do skrzynki pocztowej. Po jego wpisaniu należy kliknąć "Połącz".

Opis instrukcji

 Po wykonaniu powyższych kroków konto zostanie pomyślnie skonfigurowane.