Aplikacje biurowe MS Office 365 - WORD, Excel, PowerPoint...

CRI AGH udostępnia wszystkim studentom i pracownikom możliwość korzystania z aplikacji biurowych MS Office 365 w formie tzw. aplikacji klasycznych tj. instalowanych na komputerze.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy w pierwszej kolejności zalogować się danymi z poczty AGH do Panelu Usług Sieciowych, gdzie w zakładce "Microsoft" należy kliknąć "Aktywuj licencję". 

UWAGA: doktoranci i studenci nie muszą wykonywać powyższego kroku.

Opis instrukcji

Aby zainstalować aplikacje MS Office 365 należy zalogować się do internetowej wersji pakietu na stronie https://www.office.com/, a następnie w prawym górnym rogu rozwinąć łącze "Zainstaluj pakiet Office" i wybrać pierwszą opcję.

 Opis instrukcji

Na komputer zostanie pobrany instalator, który należy uruchomić.

Opis instrukcji

Proces instalacji odbywa się automatycznie.

Opis instrukcji

Po ukończeniu procesu instalacji należy kliknąć "Zamknij" na dole okienka.

Opis instrukcji

Podczas pierwszego uruchomienia którejkolwiek z aplikacji należy zalogować się danymi z Poczty AGH.