Otwarty System Antyplagiatowy - OSA

Usługa jest świadczona w celu zapewnienia zapobiegania plagiatowaniu prac dyplomowych oraz bieżące wyłapywanie i neutralizacja pojawiających się metod kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń.   

Odbiorcami usługi są:
•   Opiekunowie prac dyplomowych
•   Pracownicy dydaktyczni AGH.

Dostęp do usługi

Aby skorzystać z usługi OSA konieczne są:
•    Dostęp do sieci Internet
•    Konto w Bazie Pracowników i Studentów AGH
•    Urządzenie z przeglądarką www w najnowszej wersji – rekomendowany komputer (stacjonarny, laptop)
•    Zalecana przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox
•    Uzyskanie dostępu do usługi odbywa się automatycznie w trakcie pierwszego logowania (dla osób posiadających konto w Bazie Pracowników i Studentów AGH).

Zakres usługi

Usługa jest dostępna dla odbiorców poprzez Internet z każdego miejsca na świecie.
Usługa jest przygotowana do korzystania na komputerach przenośnych i urządzeniach stacjonarnych.
W zakres usługi wchodzą:

  • Konta systemu antyplagiatowego,
  • Serwer systemu antyplagiatowego,
  • Klient www (interface),
  • Usługa katalogowa LDAP (Baza pracowników i studentów AGH).

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:
•    Nadawanie uprawnień do usługi,
•    Modyfikacja uprawnień do usługi,
•    Usuwanie uprawnień do usługi,
•    Zmiany hasła do konta,
•    Udzielanie informacji lub porady dotyczących sposobu korzystania z usługi,
•    Weryfikacja poprawności dokumentów wsadowych,
•    Weryfikacja kompletności skanowania prac.

Dostępność 

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.
Każda planowana niedostępność jest komunikowana z wyprzedzeniem.
Informacje o planowanych niedostępnościach usługi są publikowane w komunikatach:

  • na stronie głównej Otwartego Systemu Antyplagiatowego w AGH
  • na stronie Pomocy-IT

 

Bezpieczeństwo usługi

Wymagania dotyczące tworzenia haseł zgodnie z zasadami haseł w Bazie Pracowników i Studentów AGH
Transmisja danych pomiędzy serwerem OSA i użytkownikiem odbywa się w połączeniu szyfrowanym