Poczta elektroniczna AGH

 

Usługa jest świadczona w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z poczty e-mail w domenie agh.edu.pl za pośrednictwem stron www (Webmail) jak i za pomocą klienta pocztowego. 

 

 Odbiorcami usług są:
•    Jednostki i komórki organizacyjne AGH
•    Pracownicy AGH
•    Doktoranci AGH
•    Emeryci AGH
•    Studenci AGH (dzienni, niestacjonarni, podyplomowi)
•    Organizacje działające przy AGH (studenckie, zawodowe, fundacje, itp.)
•    Konferencje i wydarzenia
•    Projekty

Dostęp do usługi

Konta poczty elektronicznej zakładane są na podstawie wniosku. Złożenie wniosku wymaga wizyty osobistej i legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub dowodu osobistego w przypadku pracowników.
Szczegółowe informacje na temat procedury zakładania kont znajdują się tutaj.
Aby skorzystać z usługi poczty elektronicznej konieczne są:
•    Dostęp do sieci Internet lub sieci Intranet AGH
•    Konto poczty elektronicznej AGH
•    Urządzenie z przeglądarką www (dostęp do poczty przez www) lub urządzenie z zainstalowanym klientem poczty elektronicznej z obsługą protokołu IMAP (dostęp poprzez klienta poczty elektronicznej).

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzą:

•    Konta poczty elektronicznej
•    Serwer poczty elektronicznej (przychodzącej i wychodzącej)
•    Adresy poczty elektronicznej
•    Klient www poczty elektronicznej (webmail)
•    Subdomeny pocztowe w domenie agh.edu.pl
•    Domeny pocztowe poza domeną agh.edu.pl
•    Wysyłanie poczty elektronicznej podpisanej/szyfrowanej kluczem cyfrowym (nie dotyczy webmaila)
Usługa jest dostępna dla odbiorców poprzez sieć komputerową AGH na teranie AGH w Krakowie i ośrodków zamiejscowych oraz poprzez sieć Internet.
Usługa jest przystosowana do korzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).
Obowiązują limity miejsca na przechowywane wiadomości poczty elektronicznej (quota). Wynoszą one:
•    32 GB dla kont @agh.edu.pl
•    2 GB dla kont @student.agh.edu.pl
Serwery poczty elektronicznej dostępne są z wykorzystaniem protokołu IMAP.
Pojedyncza wiadomość nie może być większa niż 32 MB a załącznik nie może być większy niż 20 MB.

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:
•    Założenia konta,
•    Przedłużenia ważności konta
•    Skasowania konta
•    Zmiany hasła do konta poczty elektronicznej
•    Udzielanie informacji lub porady

Dostępność

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.
Usługa może być niedostępna w weekendy w godzinach 02:00 – 06:00 CET/CEST ze względu na prace konserwacyjne. Każda planowana niedostępność jest komunikowana z wyprzedzeniem.
Usługa może być niedostępna w każdym innym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielami użytkowników i zakomunikowaniu terminu niedostępności.

Bezpieczeństwo usługi

Korzystanie z usługi wymaga zalogowania przy użyciu osobistego identyfikatora i hasła.
Hasło musi mieć minimalną długość 6 znaków oraz zawierać minimum 1 literę i minimum 1 znak specjalny (np. !@#$%^&*?.,).
Transmisja wiadomości pomiędzy serwerem poczty i klientem odbywa się w połączeniu szyfrowanym.
Serwer poczty zapewnia ochronę antyspamową i antywirusową