Konfiguracja programu pocztowego

Zalecany program pocztowy

Zalecanym przez CRI programem pocztowym jest Mozilla Thunderbird. Można go bezpłatnie pobrać ze strony http://www.mozilla.org/pl/thunderbird

Konfiguracja konta w Mozilla Thunderbird (automatyczna)

1. Aby skonfigurować konto pocztowe należy na głównym ekranie w sekcji Konta wybrać Utwórz konfigurację konta: E-mail.

2. W okienku, które się pojawia należy nacisnąć przycisk Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.

3. W okienku Konfiguracja konta e-mail należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a następnie wcisnąć przycisk Kontynuuj.

4. Kreator powinien odnaleźć automatycznie poprawną konfigurację (działa tylko dla kont w domenach @agh.edu.pl i @student.agh.edu.pl) i poprawnie skonfigurować konto.

5. Po odnalezieniu automatycznej konfiguracji (potwierdzone komunikatem "Konfiguracja znaleziona u dostawcy usługi pocztowej") należy wcisnąć przycisk Gotowe. 

6. Jeśli wszystkie informacje były poprawne konfiguracja zakończy się automatycznie i można rozpocząć pracę.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego video-tutorial'a na temat korzystania z Poczty AGH przez Mozilla Thunderbird.

Konfiguracja konta pocztowego (zaawansowana)

1. Jeżeli automatyczna konfiguracja nie zadziała, należy na głównym ekranie w sekcji Konta wybrać Wyświetl ustawienia dla tego konta.

2. W oknie Konfiguracja kont nacisnąć przycisk Operacje i wybrać Dodaj konfigurację konta pocztowego.

3. W oknie Konfiguracja konta e-mail  należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, następnie wcisnąć przycisk Kontynuuj, a następnie wcisnąć przycisk Konfiguracja Zaawansowana.

4. Następnie w polu Serwer poczty przychodzącej wybrać IMAP, w polach Adres serwera wpisać poczta.agh.edu.pl, w polach SSL ustawić wartość SSL/TLS, w polach Uwierzytelnianie na Normalne hasło.
Numery portów powinny automatycznie przestawić się na 993 i 465.
W polach Nazwa użytkownika należy wpisać swój pełny e-mail.
Po ustawieniu tych parametrów naciśnięcie przycisku Gotowe pozwoli na zakończenie konfiguracji.

Ustawienia obowiązkowe konta pocztowego

Serwer poczty przychodzącej IMAP
Protokół:IMAP
Nazwa/adres:poczta.agh.edu.pl
Nazwa użytkownika:Twój e-mail
Szyfrowanie:SSL
Port:993
Katalog IMAP:nie ustawiaj
Przestrzeń nazw:nie ustawiaj
 
Serwer poczty wychodzącej SMTP
Nazwa/adres:poczta.agh.edu.pl
Użycie identyfikatora i hasła:włączone
Nazwa użytkownika:Twój e-mail
Hasło:To samo, co dla IMAP
Szyfrowanie:SSL
Port:465

Dodatkowe zalecane ustawienia

Serwer poczty przychodzącej IMAP
Usunięte wiadomościprzenieś do folderu Kosz
Przy wyjściu porządkuj Odebranewłączone
Przy wyjściu opróżnij Koszwłączone
Twórz wiadomości w formacie HTMLwyłączone
Włącz filtr niechcianej pocztywyłączone
Przenieś niechciane wiadomoścido folderu Spam