Konto pocztowe

Zakładanie konta

Konta poczty elektronicznej zakładane są na podstawie wniosku.
Złożenie wniosku wymaga wizyty osobistej w UCI i okazania ważnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub dowodu osobistego w przypadku pracowników.

Zdalne zakładanie konta - nowa funkcjonalność (dotyczy tylko studentów)

Została uruchomiony alternatywny sposób założenia konta.
Konto e-mail AGH można uzyskać przy pomocy automatycznego formularza. Do jego wypełnienia niezbędny jest numer legitymacji studenckiej, numer PESEL oraz dostęp do skrzynki e-mail wskazanej w procesie rekrutacji (adres kontaktowy z systemu dziekanatowego). W przypadku problemów z formularzem konto można uzyskać także przychodząc osobiście do UCI - procedura jest taka sama, jak dla doktorantów. .

Zmiana hasła

Zmiana hasła (zapomnianego/zgubionego) wymaga wizyty osobistej w UCI (V piętro, pok. 505) i okazania ważnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub dowodu osobistego w przypadku pracowników.