W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz związanym z nim nadzwyczajnym trybem pracy Uczelni Użytkowników, którym nie udało się uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej w poniższy sposób, prosimy o kontakt e-mailowy pomoc-it@agh.edu.pl lub telefoniczny 012 617 55 66

 

Zakładanie konta - pracownicy i doktoranci

Konta poczty elektronicznej zakładane są na podstawie wniosku.
W celu otrzymania konta e-mail AGH należy przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl wypełniony wniosek

pracownicy - mail musi być wysłany z poczty AGH (np. przez przełożonego lub sekretariat jednostki), tak abyśmy mogli zweryfikować zasadność prośby.
doktoranci  - mail musi być wysłany ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej jako adres kontaktowy w  systemie dziekanatowym.

Zakładanie konta - studenci

Konto e-mail AGH można uzyskać przy pomocy automatycznego formularza. Do jego wypełnienia niezbędny jest numer legitymacji studenckiej, numer PESEL oraz dostęp do skrzynki e-mail wskazanej w procesie rekrutacji (adres kontaktowy z systemu dziekanatowego).

W przepadku problemów z formularzem konto można uzyskać również przesyłając na adres pomoc-it@agh.edu.pl wypełniony wniosek.

Zakładanie konta - Jednostki, Organizacje, Wydarzenia, Konferencje ...

W celu otrzymania konta e-mail AGH należy przesłać na adres pomoc-it@agh.edu.pl wypełniony wniosek

Zmiana hasła

Uzyskanie nowego hasła - pracownicy i doktoranci

Możliwe jest to poprzez kontakt e-mailowy na adres pomoc-it@agh.edu.pl 
UWAGA: mail musi być wysłany ze skrzynki (np w domenie wydziałowej, lub adres prywatny) zarejestrowanej jako e-mail kontaktowy w innych systemach uczelnianych (SkOs lub system dziekanatowy).

Uzyskanie nowego hasła - studenci

Możliwe jest to za pomocą automatu resetowania hasła. Do skorzystania z niego niezbędny jest numer legitymacji studenckiej, numer PESEL oraz ustawiona w Panelu AGH zgoda na zresetowanie, wraz z alternatywnym adresem e-mail służącym do autoryzacji.