Korzystanie z poczty

Dostęp do poczty elektronicznej

Korzystanie z poczty elektronicznej AGH jest możliwe na dwa sposoby:

  • z przeglądarki Internetowej poprzez program Webmail 
  • z wykorzystaniem programu pocztowego zainstalowanego na komputerach użytkowników.

Wszystkie maile przechowywane są na serwerze, co pozwala na równoczesne używanie Webmail oraz własnych programów pocztowych na różnych komputerach jednocześnie.

Niezależnie od wybranego sposobu dostępu transmisja pomiędzy programem pocztowym a serwerem poczty jest szyfrowana.

Konta pocztowe

Serwer poczta.agh.edu.pl obsługuje wiele domen pocztowych i kont pocztowych przypisanych do tych domen.

Nazwą użytkownika jest cały e-mail, np. abcd@agh.edu.pl.

Foldery pocztowe

Każdy użytkownik początkowo ma założone 6 folderów pocztowych:

  • Odebrane - tu przychodzą nowe e-maile,
  • Wysłane - tu zapisywane są e-maile wysłane przez użytkownika,
  • Archiwum - tu warto kopiować ważne e-maile z folderu Odebrane,
  • Spam - tu trafiają e-maile wyłapane przez wbudowany filtr antyspamowy,
  • Kosz - do tego foldera przenoszone są kasowane e-maile,
  • Szkice - tu program pocztowy zapisuje co kilka minut tworzony właśnie list.

Zalecamy przenoszenie "załatwionych" e-maili do folderu Archiwum. Dzięki temu unika się zaśmiecenia folderu Odebrane, do którego trafiają nowe e-maile.

Niepotrzebne e-maile warto kasować (przenosić do folderu Kosz).
Foldery Kosz oraz Spam są codziennie czyszczone - usuwane są z nich e-maile starsze niż 21 dni. W programie pocztowym można także włączyć opcję kasowania zawartości kosza przy wylogowaniu.

Filtry pocztowe

Poprzez Webmail można ustawiać filtry sterujące dostarczaniem e-maili. Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony filtr kierujący wybrane e-maile do folderu Spam. Przy pomocy tych filtrów można kierować wybraną pocztę do osobnych folderów, ustawić automatyczną odpowiedź lub odsyłać listy na inne adresy.

Filtrami można także sterować poprzez własne programy pocztowe.

Pomoc w problemach

W przypadku problemów z korzystaniem z poczty elektronicznej prosimy o kontakt pod nr telefonu 012 617 55 66.

Zmiana zapomnianego hasła wymaga osobistej wizyty w CRI lub u administratora wskazanej domeny pocztowej.