Poczta przez przeglądarkę (Webmail)

Podstawowe, najczęściej używane funkcje.

Poprzez Webmail można ustawiać filtry, sterujące dostarczaniem e-maili.

Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony filtr kierujący wybrane e-maile do folderu Spam.

Przy pomocy tych filtrów można m.in:
•    kierować wybraną pocztę do osobnych folderów,
•    ustawić automatyczną odpowiedź
•    odsyłać listy na inne adresy

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego video-tutorial'a na temat korzystania z Poczty AGH przez przeglądarkę internetową.

Jak ustawić własny filtr?

W celu zdefiniowania własnego filtra należy po zalogowaniu do Webmaila
1. Wejść w „Ustawienia”,
2. Następnie w zakładkę „Filtry”
3. Kliknąć w przycisk „+” na dole kolumny „Filtry”

 Opis instrukcji

Pojawi się ekran dialogowy pozwalający na zdefiniowanie filtru.

Opis instrukcji

SPAM

Przykładowo w celu zaliczania do spamu wszystkich wiadomości, których temat zawiera słowo „śmieci” (i wrzucania ich do folderu ”Spam”) można wybrać następujące opcje:

W polu „Nazwa filtru” można wpisać cokolwiek, aczkolwiek najlepiej, żeby się to kojarzyło z tym, co filtr ma na celu. Jeżeli poniżej wybrano opcję „spełniających wszystkie poniższe kryteria”, można za pomocą przycisku „+” po prawej dodawać kolejne kryteria – w powyższym przykładzie jest tylko jedno, temat zawierający słowo „śmieci”. Oczywiście można w analogiczny sposób sprawdzać zawartość innych pól, takich jak np. adres nadawcy. W sekcji „wykonaj następujące czynności” należy z listy wybrać czynność „Przenieś wiadomość do”, a następnie z listy dostępnych folderów wybrać „Spam”. Po wypełnieniu należy kliknąć przycisk „Zapisz” na dole formularza, aby filtr został zapamiętany.

Przekierowanie wiadomości na inną skrzynkę

W celu włączenia przesyłania na inny adres wszystkich wiadomości przychodzących na konto należy zdefiniować filtr, w którym czynnością będzie „Przekaż wiadomość na konto”, a wartością przy tej opcji – adres, na który wiadomości mają być przesyłane.

Autoresponder

W celu uruchomienia autorespondera odpowiadającego ustaloną treścią na nadchodzące wiadomości należy zdefiniować filtr jak poniżej, z czynnością „Odpowiedz wiadomością o treści” i odpowiednią treścią i tematem wiadomości. W polu „Moje adresy e-mail” należy wpisać ewentualne istniejące aliasy pocztowe naszego konta, np. Imię.Nazwisko@agh.edu.pl, na które mogą być adresowane wiadomości trafiające na to konto. Natomiast pole „Częstotliwość wysyłania wiadomości” decyduje o tym, jak często autoresponder będzie odpowiadał na kolejne wiadomości przychodzące z tego samego adresu – np. wpisanie tam „1” spowoduje, że odpowiedź będzie wysyłana tylko na pierwszy mail od każdego nadawcy w danym dniu; następna odpowiedź zostanie wysłana dopiero w następnym dniu. Niewypełnienie tego pola lub wpisanie „0” oznacza, że na kolejne maile z tego samego adresu odpowiedzi w ogóle nie będą wysyłane.

Dezaktywacja filtru

Aby już zdefiniowany filtr wyłączyć należy po wejściu w Ustawienia/Filtry kliknąć na nazwie tego filtru na liście zdefiniowanych filtrów, a następnie zaznaczyć opcję „Filtr wyłączony” i zapisać.