Zakładanie konta pocztowego

Sposób zakładania konta jest zależny od grupy, do której należy użytkownik. Poniżej zostały opisane wszystkie z nich. 

Pracownicy

Należy pobrać i wypełnić formularz danymi dotyczącymi Pracownika, dla którego ma zostać utworzone konto pocztowe (wniosek - założenie konta pocztowego dla Pracownika). Następnie wniosek powinien zostać podpisany przez Pracownika i potwierdzony przez Przełożonego, co można wykonać na jeden z poniższych sposobów:

  • Przełożony podpisuje wniosek w formie papierowej, który należy zeskanować i wysłać jako załącznik na adres pomoc@cri.agh.edu.pl z e-maila w domenie @agh.edu.pl,
  • Przełożony przesyła skan wypełnionego wniosku jako załącznik do e-maila podpisanego Jego certyfikatem poczty na adres pomoc@cri.agh.edu.pl.

Uwaga: Pracownicy, którzy nie posiadają numeru PESEL powinni w tej pozycji wpisać datę urodzenia.

Pracownicy, którzy potrzebują zresetować hasło do poczty w domenie @agh.edu.pl powinni skontaktować się z Pomocą IT:

a) Mailowo, jeśli posiadają adres w domenie jednostki w której są zatrudnieni,

b) Osobiście, w siedzibie Pomocy IT,

c) Telefonicznie, w celu ustalenia procedury potwierdzenia tożsamości. 

Studenci (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz doktoranci

Student oraz doktorant może założyć konto pocztowe samodzielnie przez wypełnienie formularza online. Do tego celu niezbędne są:

  • numer albumu,
  • numer PESEL, 
  • dostęp do skrzynki pocztowej wskazanej w procesie rekrutacji.

Uwaga: Studenci/doktoranci, którzy nie posiadają numeru PESEL powinni w tej pozycji wpisać swoją datę urodzenia oraz pięć zer (np. data urodzenia: 11.12.2005 - wpis w pozycji PESEL: 05121100000)

W celu założenia konta pocztowego należy wykonać następujące kroki:

1. Przejdź na stronę: panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php.

2. Wpisz swój numer albumu oraz numer PESEL w wyznaczone pola i kliknij "Dalej".

3. Po zweryfikowaniu wprowadzonych danych serwis prześle kod do aktywacji na adres e-mail podany w czasie rekrutacji. Stan realizacji zlecenia możesz sprawdzić logując się ponownie na tę samą stronę, podając numer albumu oraz PESEL.

Uwaga: Po pięciu błędnych próbach rejestracji system zablokuje możliwość kolejnych prób dla danego numeru albumu.

W przypadku problemów z automatycznym formularzem należy skontaktować się z Pomoc IT, wysyłając e-mail ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej podczas procesu rekrutacji na studia podając imię, nazwisko i numer albumu na adres pomoc@cri.agh.edu.pl.

Uwaga Studencie! Możesz wyrazić zgodę w Panelu AGH na wykorzystanie Twojego prywatnego adresu e-mail do procesu resetowania hasła (w przypadku jego zapomnienia). Dzięki temu uzyskasz możliwość samodzielnego zresetowania hasła bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie CRI Pomoc IT, do czego serdecznie zachęcamy.

Ustawienie lub zmiana prywatnego adresu e-mail do procesu resetowania hasła (opcja dostępna tylko dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

1. Zaloguj się do Panelu AGH i kliknij w menu po lewej stronie zakładkę "Ty".

2. Zaznacz pole "Chcę mieć możliwość zresetowania hasła do systemu Poczta AGH, poprzez weryfikację numeru albumu, PESEL i kodu wysłanego na wskazany adres e-mail".

3. Podaj alternatywny adres e-mail, który posłuży w przyszłości do autoryzacji procesu resetowania hasła, a następnie kliknij w przycisk "Zmień".

4. Zatwierdź proces wprowadzając swój numer PESEL.

Studenci studiów podyplomowych

Studenci studiów podyplomowych mają możliwość założenia konta pocztowego poprzez organizatora studiów podyplomowych. W takim przypadku wystarczy, aby organizator wysłał e-mail ze swojego konta pocztowego w domenie AGH na adres pomoc@cri.agh.edu.pl z prośbą o założenie kont dla studentów kierunku, którego jest Opiekunem. Wiadomość powinna zawierać imiona i nazwiska studentów, numery PESEL oraz ich prywatne adresy e-mail.

Jednostki AGH

W celu otrzymania konta e-mail AGH dla Jednostki należy przesłać skan wypełnionego formularza (wniosek - założenie konta pocztowego dla Jednostki) na adres pomoc@cri.agh.edu.pl. Wniosek powinien być podpisany przez Kierownika Jednostki i wysłany z adresu w domenie @agh.edu.pl. Wniosek powinien zostać  potwierdzony przez Kierownika Jednostki, co można wykonać na jeden z poniższych sposobów:

  • Kierownik Jednostki podpisuje wniosek w formie papierowej, który należy zeskanować i wysłać jako załącznik na adres pomoc@cri.agh.edu.pl z e-maila w domenie @agh.edu.pl,
  • Kierownik Jednostki przesyła skan wypełnionego wniosku jako załącznik do e-maila podpisanego Jego certyfikatem poczty na adres pomoc@cri.agh.edu.pl.

Organizacje studenckie

W celu otrzymania konta e-mail AGH dla organizacji studenckiej lub koła naukowego należy przesłać skan wypełnionego formularza (wniosek - założenie konta pocztowego dla organizacji studenckiej) do Centrum Spraw Studenckich na adres dss@agh.edu.pl. Wniosek powinien być wysłany z adresu w domenie @agh.edu.pl.