Sieć przewodowa


Usługa zapewnia dostęp do zasobów informatycznych AGH oraz Internetu. Jest dostępna dla odbiorców na terenie AGH w Krakowie. Przeznaczona jest dla jednostek i komórek organizacyjnych AGH, pracowników, doktorantów oraz emerytów.

Dostęp do usługi

Przyłączenie urządzenia do sieci lokalnej uzyskuje się na podstawie złożonego wniosku do CRI AGH o przyłączenie do sieci w obszarach wspieranych przez CRI.

Aby skorzystać z usługi urządzenie powinno być wyposażone w interfejs Ethernet z gniazdem RJ-45. Wymagana jest również rejestracja urządzenia, aby korzystać z dostępu do Internetu.

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzą:

  • Rdzeń sieci (backbone)
  • Punkty styku z sieciami lokalnymi
  • Sieci lokalne (LAN) przewodowe

Dla sieci przewodowych maksymalna prędkość transmisji wynosi 100Mbps lub 1 Gbps.
Rdzeń sieci pracuje z maksymalną przepustowością 10 Gbps.

Punkty styku z sieciami lokalnymi są przeznaczone wyłącznie dla odbiorców będących jednostkami organizacyjnymi AGH. 

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:

  • Pomoc w diagnozie problemu
  • Wskazanie właściwego LASI dla sieci lokalnej
  • Przyłączenie do sieci w obszarach wspieranych przez CRI
  • Rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci w obszarach wspieranych przez CRI

Dostępność 

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.

Usługa może być niedostępna w każdym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielami użytkowników i zakomunikowaniu terminu niedostępności.

Informacje o planowanych niedostępnościach usługi.

Bezpieczeństwo usługi

Ruch przychodzący do sieci z zewnątrz jest filtrowany z wykorzystaniem zapory FireWall.

Dostęp do sieci Internet z sieci lokalnych LAN jest możliwy tylko po zarejestrowaniu urządzenia. Ruch w sieci jest monitorowany i tworzone są zapisy dotyczące ruchu.
Urządzenia w sieciach lokalnych otrzymują prywatne adresy IP, a komunikacja poza sieć jest zapewniana przez mechanizm NAT.