Zmiana i resetowanie hasła do SSO AGH

Usługa SSO AGH bazuje na tym samym mechanizmie ustawiania haseł co Poczta AGH. W związku z tym zmiana oraz resetowanie hasła podlega tym samym procedurom co w przypadku Poczty AGH.

Szczegóły postępowania dostępne są w instrukcji: Zmiana i resetowanie hasła w Poczcie AGH.