Zdalny dostęp do sieci - VPN


Usługa zapewnienia zdalny dostęp do sieci komputerowej AGH, z miejsc gdzie nie ma sieci AGH (np. dom, hotel, itp.) a do skorzystania z usługi/zasobu AGH konieczne jest podłączenie do sieci AGH (usługi niepubliczne).


Dostęp do usługi

Uzyskanie dostępu możliwe jest poprzez Panel Usług Sieciowych

Aby skorzystać z usługi konieczne są:

  • Pobranie certyfikatu z serwisu Panel AGH
  • Przebywanie w lokalizacji poza siecią AGH
  • Dostępna sieć (przewodowa lub bezprzewodowa) IPv4 obsługująca komunikację VPN (otwarty port 1194)
  • Urządzanie z zainstalowanym klientem OpenVPN
  • Dostęp do sieci Internet

Zakres usługi

W zakres usługi wchodzą:

  • Serwer zdalnego dostępu VPN
  • Klient zdalnego dostępu VPN (oprogramowanie)

Usługa jest dostępna dla odbiorców niepołączonych z siecią AGH (przewodową lub bezprzewodową).
VPN umożliwia dostęp do niepublicznych zasobów informatycznych/usług AGH (niedostępnych bezpośrednio z sieci Internet) .

Zdalny dostęp jest realizowany z wykorzystaniem sieci Internet.

Maksymalna prędkość połączenia wynosi 10 Mbps.
Ilość jednocześnie podłączonych klientów: 1024.

Zakres wsparcia

W ramach świadczonej usługi można uzyskać wsparcie w zakresie:
•    Diagnostyka problemów w połączeniu z VPN
•    Pomoc w konfiguracji połączenia z VPN

Dostępność 

Usługa jest świadczona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (24/7) we wszystkie dni w roku.

Usługa może być niedostępna w każdym terminie po uzgodnieniu z przedstawicielami użytkowników i zakomunikowaniu terminu niedostępności.

Informacje o planowanych niedostępnościach usługi są publikowane na stronie https://pomoc-it.agh.edu.pl/

Bezpieczeństwo usługi

Transmisja danych odbywa się w połączeniu szyfrowanym.
Korzystanie z usługi wymaga posiadania certyfikatu i uwierzytelnienia użytkownika za pomocą loginu i hasła. Połączenia z serwerem VPN są rejestrowane.