Tunel Open VPN do sieci AGH – instalowanie (importowanie) nowego pliku konfiguracyjnego.

Plik z certyfikatem ma określoną ważność, w związku z czym zgodnie z poniższymi instrukcjami należy:

Pobranie nowego pliku.

1. W Panelu AGH należy zalogować się danymi ze skrzynki pocztowej w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl.

2. Następnie w zakładce „VPN AGH” w menu po lewej, proszę kliknąć „Aktualizuj dostęp VPN"

Opis instrukcji

3. Po kilku minutach należy ponownie wejść w to samo miejsce i klikając "Pobierz konfigurację ..."  zapisać plik na dysku twardym w komputerze (WAŻNE: nie na Pulpicie).

Opis instrukcji

Konfiguracja w Microsoft Windows

4.1. W kolejnym kroku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonce „OpenVPN GUI”  na dolnym pasku obok zegarka i wybrać opcję „Import File”. Następnie w okienku, które się pojawi należy wyszukać i wybrać plik który został pobrany w punkcie 3.

Opis instrukcji
 
5.1. Pojawi się okienko o zaimportowaniu pliku, które należy zamknąć, klikając przycisk „OK”.

Opis instrukcji
 
6.1. Połączenie z VPN uruchomić można poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonce „OpenVPN GUI”  na dolnym pasku obok zegarka, wybranie „VPN-AGH.2022” a następnie „Połącz”.

Opis instrukcji

Konfiguracja w systemach Linux

4.2. Aby połączyć się z siecią VPN AGH należy odnaleźć na dysku pobrany w punkcie 3 certyfikat i uruchomić terminal.

Opis instrukcji

5.2. Połączenie wywołuje się wpisując polecenie "sudo openvpn VPN-AGH.2022.ovpn"

Opis instrukcji

Konfiguracja w systemie MAC OS X

Dla MAC OS X należy dodać konfigurację pobranego w punkcie 3 pliku VPN-AGH.2022.ovpn do aplikacji Tunnelblick.

4.3. W tym celu uruchamiamy pobrany plik (bezpośrednio ze skrótu "Pobieranie" w przeglądarce lub odszukujemy plik na dysku i 2-krotnym kliknięciem uruchamiamy proces instalowania nowej konfiguracji.

 Opis instrukcji

Uwaga: w przypadku większej liczby kont użytkowników, instalator może zapytać o sposób instalacji. Wybieramy interesującą nas opcję. 

Opis instrukcji

5.3. Połączenie z VPN uruchomić można poprzez wybranie konfiguracji na nowy rok, a następnie kliknięcie w opcję "Podłącz VPN-AGH.2022"

Opis instrukcji

Diagnostyka

W celu weryfikacji poprawności połączenia VPN można wejść na stronę http://galaxy4.agh.edu.pl/IP/   - jeżeli pojawi się poniższa zawartość, oznacza to, że połączenie zostało poprawnie zestawione:

Name: --- no dns ---
IP: 10.130.xxx.xxx

lub

Name: --- no dns ---
IP: 2001:6d8:10:8210: xxx