Konfiguracja połączenia VPN

Konfiguracja w Microsoft Windows

Aby skorzystać ze zdalnego dostępu do sieci AGH należy ze strony https://openvpn.net/community-downloads/  pobrać i zainstalować program OpenVPN z domyślnymi ustawieniami.

We właściwościach skrótu do "OpenVPN GUI", który utworzy się na Pulpicie, w zakładce "Zaawansowane", należy zaznaczyć opcję "Uruchom jako administrator", dzięki czemu normalne kliknięcie na skrócie będzie uruchamiać program w trybie administratora.

Następnie należy zalogować się na Panel AGH https://panel.agh.edu.pl/ , wejść w zakładkę „VPN AGH” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknąć przycisk „Uruchom dostęp VPN". Po kilku minutach zaloguj się ponownie w to samo miejsce i kliknij "Pobierz konfigurację…”, zapisując plik na dysku twardym komputera.

Ostatnim krokiem konfiguracji jest zaimportowanie pliku do ustawień programu. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonce „OpenVPN GUI” w trayu (obok zegarka), wybrać opcję „Import File” i wskazać zapisany wcześniej plik. 

Uwaga: jeśli ta opcja nie jest dostępna, należy plik konfiguracyjny skopiować ręcznie do katalogu C:\Program Files\OpenVPN\config

Połączenie z siecią AGH nastąpi po ponownym kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonce „OpenVPN GUI” w trayu (obok zegarka) i wybraniu opcji „Połącz”.

W przypadku konieczności odnowienia pliku konfiguracyjnego należy go zaimportować do ustawień. Szczegółowa instrukcja -- kliknij tutaj -- 

Konfiguracja w systemach Linux

Do uruchomienia VPN potrzebny jest program OpenVPN - należy go zainstalować w systemie. Wymagany jest także moduł tun - w niektórych systemach trzeba go ręcznie załadować przy pomocy polecenia "modprobe tun".

Następnie należy zalogować się na Panel AGH https://panel.agh.edu.pl/ , wejść w zakładkę „VPN AGH” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknąć przycisk „Pobierz konfigurację…”, zapisując plik konfiguracyjny VPN-AGH.2021.ovpn na dysku twardym komputera.

Aby uruchomić tunel VPN, jako root należy wydać polecenie "openvpn VPN-AGH.2021.ovpn".

Konfiguracja w systemie MAC OS X

Dla MAC OS X odpowiednikiem programu OpenVPN jest Tunnelblick. Wystarczy dodać konfigurację VPN-AGH.2021.ovpn do konfiguracji Tunnelblick.

Diagnostyka

W celu weryfikacji poprawności połączenia VPN można wejść na stronę http://galaxy4.agh.edu.pl/IP/ - jeżeli pojawi się następująca zawartość:

Name: --- no dns ---
IP: 10.130. ...

lub

Name: --- no dns ---
IP: 2001:6d8:10:8210: ...

VPN został zestawiony poprawnie (w miejscu ... są kolejne liczby), w przeciwnym przypadku VPN nie działa (co może oznaczać np. nieaktualny certyfikat.